Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Lindgreens Allé i høring

12.12.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Lindgreens Allé
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Lindgreens Allé er i høring indtil den 13. februar 2017.

Københavns Borgerrepræsentation har den 24. november 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne erhvervsområdet omkring Lindgreens Allé til et område med boliger og serviceerhverv - herunder en daginstitution.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 12. december 2016 til den 13. februar 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 13. februar 2017.

Borgermøde

Københavns Kommune og Amager Øst Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, mandag den 16. januar 2017 kl. 19-21. Mødet afholdes på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København S.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek - Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 9. januar 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt