Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Lille Torv i høring

10.04.2017
  • Luftfoto over lokalplanområdet Lille Torv
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Lille Torv med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 12. juni 2017

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. marts 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Formålet med lokalplanen er, at muliggøre en omdannelse af et utidssvarende butikscenter til blandet bolig og butiksområde. Kommuneplantillægget skal muliggøre en højere bebyggelsesprocent, så området kan fortættes med flere boliger.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 10. april 2017 til den 12. juni 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 12. juni 2017.

Borgermøde

Københavns Kommune og boligorganisationen SAB inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget. Mødet afholdes tirsdag den 16. maj 2017 kl 19-21. Mødet afholdes i SAB´s beboerlokale på Ruten nr. 6. For interesserede er der kl. 18.30 rundvisning på grunden af bygherre.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Borgerservice Brønshøj Bibliotek, Krabbesholmvej 3, 2700 Brønshøj
  • Tingbjerg Bibliotek, Ruten 14, 2700 Brønshøj

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 8. maj 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.