Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Lille Kongensgade-karreen i høring

04.01.2019
  • Luftfoto af lokalplanområdet
Forslag til lokalplan Lille Kongensgade-karreen er i høring indtil den 1. marts 2019.

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 17. december 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge bevaringsbestemmelser for karreens bebyggelse og fastholde stueetagerne til publikumsorienterede serviceerhverv, særligt med restauranter mod Lille Kongensgade. 

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 4. januar til den 1. marts 2019. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 1. marts 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 1. februar 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt