Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Lersø Parkallé 2 i høring

07.01.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Lersø Parkallé 2
Forslag til lokalplan Lersø Parkallé 2 er i høring indtil den 3. marts 2016.

Teknik- og Miljøforvaltningen vedtog den 14. december 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanen vil gøre det muligt at etablere ca. 164 almene ungdomsboliger i eksisterende og nye bygninger i området ved Nørre Campus. 

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 7. januar 2016 til den 3. marts 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 3. marts 2016.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227
  • Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8b

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 4. februar 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt