Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Lergravsvej i supplerende høring til den 24. marts 2014

07.03.2014
  • Luftfoto over lokalplanområdet Lergravsvej
    Københavns Kommune
Lokalplanforslag Lergravsvej i supplerende høring til den 24. marts 2014

På baggrund af henvendelser fra borgere m.fl. er lokalplanforslaget ændret og sendes derfor i supplerende høring.

Lokalplanforslaget er i supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk

Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 24. marts 2014

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.