Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Lønstrupgård i høring

24.02.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Lønstrupgård
Forslag til lokalplan Lønstrupgård er i høring indtil den 20. april 2016

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 8. februar 2016 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Forslaget vil muliggøre etablering af ca. 52 nye tagboliger og ny bebyggelse i den eksisterende almene boligbebyggelse Lønstrupgård i Vanløse.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 24. februar 2016 til den 20. april 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 20. april 2016.

Borgermøde

Vanløse Lokaludvalg afholder et borgermøde d. 3. april 2016 om projekter i idrætsparkområdet omkring Lønstrupgård. På mødet vil Københavns Kommune gennemgå lokalplanforslaget for Lønstrupgård, og der vil være mulighed for at drøfte planen.
Mødet foregår søndag d. 3. april 2016 kl. 10 til 14 i Vanløsehallernes Hal 1, Lønstrupvej 4, 2720 Vanløse.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • ​Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV
  • Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 23. marts 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.