Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center Sydøst i høring

30.12.2015
  • Luftfoto af lokalplanområdet sydøst for Bella Centeret
Forslag til lokalplan Kvarteret ved Bella Center Sydøst er i høring indtil den 16. februar 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 10. december 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Bella Center ønsker at skabe et nyt bykvarter med boliger og serviceerhverv på baggrund af en samlet masterplan med syv underområder. Samtidigt ønsker man at styrke Bella Centers position som Nordens største og mest attraktive kongres- og udstillingscenter og København som konferenceby. Lokalplan nr. 508 muliggjorde første etape af byudviklingen og omfatter tre af masterplanens underområder. For de resterende fire underområder gælder fortsat lokalplan nr. 342-1 ”Bella Center II”. Nu ønsker Bella Center mulighed for at udvikle masterplanens underområde beliggende på den sydøstlige del af ejendommen.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 22. december 2015 til den 16. februar 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Borgermøde

Amager Vest Lokaludvalg og Københavns Kommune afholder borgermøde om planforslaget tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30-21.00. Mødet finder sted i Hotel Bella Sky, Center Boulevard 5, 2300 København S, lokale 181. Lokalet ligger bagerst i tårn 2. 
Inden borgermødet inviterer lokaludvalget på vandring i området. Vandringen starter på hjørnet mellem Ørestads Boulevard og C. F. Møllers Allé kl. 18.30.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 19. januar 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt