Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Kvarteret ved Bella Center II i høring

06.09.2018
  • Luftfoto over lokalplanområdet Kvarteret ved Bella Center II
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Kvarteret ved Bella Center II med forslag til kommuneplantillæg og miljørapport i høring indtil den 1. november 2018

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. august 2018 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Forslaget vil muliggøre den fortsatte udvikling af Bella Center og det omkringliggende byområde. Bygherre ønsker at igangsætte tredje etape af udviklingen af Bella Center og det omkringliggende byområde med boliger, erhverv, detailhandel, to kommunale daginstitutioner og en ny hal til messe- og konferencefaciliteter.

Offentlig høring

Planforslagene og miljørapporten er i offentlig høring fra den 6. september 2018 til den 1. november 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 1. november 2018. .

Borgermøde

Københavns Kommune og Amager Vest Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om planforslagene, mandag den 8. oktober 2018 kl. 19-21. 
Mødet afholdes Comwell Conference Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København S. Benyt venligst indgangen i tårn 2 (CCCC indgang 2) – lokalet ligger på 1. sal, th.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S 
  • ​Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19, 2300 København S

Kontakt