Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Kristineberg II i høring

28.09.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Kristineberg II
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Kristineberg II er i høring indtil den 28. november 2016

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 19. september 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanen vil gøre det muligt at etablere private ungdoms- og familieboliger i en karré i Skt. Kjelds Kvarter. Planen gør det også muligt at fastlægge bevaringsbestemmelser for en ejendom og sikre, at lokalplanområdet fastholdes som bolig- og erhvervsområde.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 28. september 2016 til den 28. november 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 28. november 2016.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelsesnr. 1832 af 16. december 2015). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 26. oktober 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.