Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Krimsvej tillæg 2 i høring

18.08.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Krimsvej tillæg 2
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej er i høring indtil den 17. oktober 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2016 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplan nr. 425 Krimsvej forudsætter, at en række erhvervsbygninger i området bevares. Tillæg 2 til lokalplanen skal gøre det muligt at nedrive to erhvervsbygninger og erstatte dem med nyt, fortrinsvis til boligformål.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 18. august til den 17. oktober 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 17. oktober 2016.

Borgermøde

Københavns Kommune inviterer til borgermøde om planforslaget på Filipskolen, Amager Strandvej 124 A, 2300 København S. Mødet finder sted torsdag den 15. september 2016 kl. 17.00-19.00.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 15. september 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt