Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Krimsvej tillæg 1 i supplerende høring

06.07.2015
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Krimsvej tillæg 1
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej er i supplerende høring indtil den 17. august 2015

Ved den offentlige høring fra den 2. maj til den 2. juli 2014 har kommunen modtaget en række henvendelser, som betyder, at lokalplanforslaget er ændret. Ændringerne har en sådan karakter, at lokalplanforslaget sendes i supplerende høring.

Lokalplanforslaget er i supplerende høring fra den 6. juli til og med den 17. august 2015.

I kommunens høringsportal kan du se og hente forslaget og indsende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk. Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66. Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 17. august 2015

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.