Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Kraftværkshalvøen tillæg nr. 1 i høring

14.03.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Kraftværkshalvøen
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 464 Kraftværkshalvøen er i høring indtil den 9. maj 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. januar 2016 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Forslaget vil muliggøre opførelse af en ny kraftværksblok til biobrændsel.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 14. marts 2016 til den 9. maj 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 9. maj 2016.

Borgermøde

HOFOR, Miljøstyrelsen og Københavns Kommune afholder et borgermøde om den nye kraftværksblok. På mødet vil selve kraftværksblokken, lokalplanforslaget og processen omkring 2. offentlighedsfase for VVM-redegørelse blive præsenteret.

Borgermødet finder sted i kantinen på Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S torsdag den 7. april kl. 17.00-19.30. Henvendelse ved indgangsporten. Parkering er gratis.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV
  • Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.