Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Kløverparken tillæg nr. 2 i høring

02.05.2017
  • Luftfoto over lokalplanområdet Kløverparken
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 2 lokalplan Kløverparken med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 28. juni 2017

Københavns Borgerrepræsentation har den 27. april 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanforlaget vil muliggøre en fleksibel anvendelse af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer på Amager Øst.

Kommuneplantillægget fastsætter område II som kreative zoner samt industri med en bebyggelsesprocent på 60 (J0*).

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 3. maj 2017 til den 28. juni 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 28. juni 2017.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslagene og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 31. maj 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt