Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Kildebrøndevej tillæg 1 i høring

28.10.2015
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Kildebrøndevej
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 Kildebrøndevej er i høring indtil den 30. december 2015.

Borgerrepræsentationen vedtog den 8. oktober 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Formålet med lokalplantillægget er at gøre det muligt at opføre en integreret daginstitution på adressen Frederikssundsvej 257 for at dække pasningsbehovet i lokalområdet. 

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 28. oktober til den 30. december 2015. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 30. december 2015.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Husum Bibliotek, Frederikssundsvej 290

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 25. november 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.