Lokalplanforslag Kampsportens Hus i høring

08.01.2019
  • Luftfoto af lokalplanområdet
Forslag til lokalplan Kampsportens Hus er i høring indtil den 5. marts 2019.

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 17. december 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et sportsanlæg på hjørnet af Frederikssundsvej og Lygten.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 8. januart til den 5. marts 2019. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 5. marts 2019.

Borgermøde

Københavns Kommune og Bispebjerg Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, tirsdag den  19. februar 2019 kl. 18.00-20.00. 
Mødet afholdes i Kirken i Kulturcenteret, Drejervej 15, 2400 København NV.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • BIBLIOTEKET Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV
  • Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8b, 2200 København N

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 5. februar 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.