Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Kalvebod Brygge Vest tillæg 1 i høring

30.06.2015
Forslag til tillæg nr.1 til lokalplan nr. 485 Kalvebod Brygge Vest er i høring indtil den 28. september 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 17. juni 2015 at sende forslag til tillæg til lokalplan i offentlig høring.

Planen gør det muligt at opføre et nyt kontordomicil med ca. 1.950 arbejdspladser for statslig administration samt at etablere et grønt landskabeligt strøg.

Lokalplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2011.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 30. juni til den 28. september 2015. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 28. september 2015.

Trykt læseeksemplar

I høringsperioden vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Kulturanstalten, Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 31. august 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.