Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Kalvebod Brygge Vest II i høring

04.05.2016
 • Luftfoto af lokalplanområdet Kalvebod Brygge Vest II
Forslag til lokalplan Kalvebod Brygge Vest II med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 30. juni 2016

Borgerrepræsentationen har den 28. april 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

 • Forslag til lokalplan
 • Forslag til kommuneplantillæg
 • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
 • Udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og IKEA A/S

Forslagene vil muliggøre en byudvikling med et IKEA-varehus, hotel og ungdomsboliger mv. ved Kalvebod Brygge og Dybbølsbro.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 4. maj 2016 til den 30. juni 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 30. juni 2016.

Borgermøde

Vesterbro Lokaludvalg og IKEA inviterer sammen med Københavns Kommune til borgermøde, hvor der orienteres om IKEA’s planer og om lokalplanforslaget, tirsdag den 10. maj kl. 19-21 i SOHO’s kantine i Kødbyen, Flæsketorvet 68, 1. sal, 1711 København V.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
 • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V
 • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
 • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
 • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV
 • Vesterbro Bibliotek/Kulturanstalten, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.