Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Hulgårdsvej

04.02.2015
Forslag til lokalplan Hulgårdsvej med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 26. marts 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. januar 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanen Hulgårdsvej muliggør opførelsen af et opbevaringscenter og fastlægger Bellahøj Koblingsstation som bevaringsværdig. På ejendommen ligger der en koblingsstation, hvor forpladsen i dag henligger som asfaltareal med enkelte parkerede biler. Som en del af projektet vil der til opbevaringscenteret blive indarbejdet en forplads, der giver mulighed for ophold og skaber sammenhæng til Hulgårds Plads.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 27. januar til den 26. marts 2015

Læs materialet og indsend høringssvar i kommunens høringsportal. 

Desuden kan materialet fås ved henvendelse til Center for Byplanlægning.

Dine bemærkninger til planforslaget skal være kommunen i hænde senest den 26. marts 2015.

I høringsperioden vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).

I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport. Indtil den 24. februar 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Byplanlægning, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.