Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Holmen II tillæg 4 i høring

23.01.2019
  • Luftfoto af lokalplanområdet
Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 331 Holmen II med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 5. april 2019.

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2019 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lokalplanen vil gøre det muligt at omdanne det tidligere militære anlæg på Kuglegården til serviceerhverv samt nye boliger på Basecamp.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 23. januar til den 5. april 2019. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 5. april 2019.

Borgermøde

Københavns Kommune og Christianshavn Lokaludvalg inviterer til borgermøde tirsdag den 5. februar 2019, hvor der orienteres om lokalplanforslaget. Vi starter kl. 18.00 med en byvandring i området – vi mødes foran hovedindgangen til Hal C. Fra kl. 19.00 til 21.00 afholdes borgermødet i Hal C på adressen Arsenalvej 6, 1436 København K.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53, 1420 København K

Kontakt