Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Holmbladsvænge i høring

08.11.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Holmbladsvænge
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Holmbladsvænge er i høring indtil den 6. januar 2017

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 31. oktober 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Forslaget vil muliggøre omdannelse af eksisterende erhvervsbygning beliggende Uplandsgade 2 til ca. 87 ungdomsboliger.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 8. november 2016 til den 6. januar 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 6. januar 2017.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 6. december 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt