Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Hjørnestenen II i høring

19.12.2018
  • ""
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Hjørnestenen II med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 13. februar 2019

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2019 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget muliggør udviklingen af området med private og almene ungdomsboliger og familieboliger samt serviceerhverv.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 19. december 2018 til den 13. februar 2019. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 13. februar 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice, Kulturstation Vanløse, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 16. januar 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt