Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Grønttorvsområdet tillæg 3 i høring

29.06.2017
 • Luftfoto af lokalplanområdet ved Grønttorvsområdet
  Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 26. september 2017

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

 • Forslag til lokalplan
 • Forslag til kommuneplantillæg
 • Udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Ny Valby Udvikling A/S co FB Gruppen A/S
 • Udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og DSB Ejendomsudvikling A/S

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at opføre yderligere ca. 8.000 m² boliger og parkeringskældre i stedet for parkeringshuse.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 29. juni til den 26. september 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 26. september 2017.

Borgermøde

Københavns Kommune og Valby Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om planforslaget, tirsdag den 15. august 2017 kl. 19.00-21.00. Mødet afholdes på Grønttorvet, Grønttorvet 6, 2500 Valby.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
 • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
 • Borgerservice Valby Bibliotek, Annexstræde 2, 2500 Valby
 • Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23, 2500 Valby

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 27. juli 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.