Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Grønttorvsområdet tillæg 2 med forslag til kommuneplantillæg og miljørapport i supplerende høring

17.07.2015
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet er i supplerende høring indtil den 16. august 2015

Ved den offentlige høring fra den 17. februar til den 15. april 2015 har kommunen modtaget en række henvendelser, som betyder, at planforslagene er ændret. Ændringerne har en sådan karakter, at planforslagene sendes i supplerende høring.

Planforslagene er i supplerende høring fra den 17. juli til den 16. august 2015.

I kommunens høringsportal kan du se og hente ændringsforslagene og indsende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk. Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66. Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 16. august 2015

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.