Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Grønttorvsområdet tillæg 2 i høring

18.12.2015
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Grønttorvsområdet tillæg 2
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet er i høring indtil den 15. februar 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 10. december 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplantillægget skal gøre det muligt at fastlægge udvikling af området med boliger og serviceerhverv med mulighed for at integrere en stor børneinstitution (op til 1.700m²) i bebyggelsen.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 18. december 2015 til den 15. februar 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 15. februar 2016.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 15. januar 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.