Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Grønttorvsområdet tillæg 2

17.02.2015
Forslag til tillæg nr, 2 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 15. april 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. januar 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Udkast til udbygningsaftaler

Planerne gør det muligt, at omdanne Grønttorvet til et integreret byområde med en større boligandel end fastlagt i lokalplan nr. 462. Der muliggøres opførelse af 270.000 m2 nybyggeri omkring en offentligt tilgængelig park, der etableres på Grøntorvshallens areal, hvor dele af konstruktionen bevares.

Der er udkast til udbygningsaftaler om en forbindelse på tværs af baneterrænet nord for Grønttorvet og om anlæg af en offentligt tilgængelig park på Grønttorvshallens areal.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 17. februar til den 15. april 2015. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar i kommunens høringsportal.

Vi skal senest have dit høringssvar den 15. april 2015.

Borgermøde

Københavns Kommune og Valby Lokaludvalg inviterer til byvandring onsdag den 25. marts 2015 kl. 17.30 med start fra portbygningen for enden af Torveporten og orienteringsmøde kl. 19.00 på Grønttorvet 9.

Trykt læseeksemplar

I høringsperioden vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.