Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Grøndalsvængets Skole i høring

10.09.2015
Forslag til lokalplan Grøndalsvængets Skole er i høring indtil den 10. november 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 20. august 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af skolen fordelt på to nye bygninger; en indskolingsbygning samt en kombineret idræts- og musikhal. I forbindelse med udvidelsen og en renovering af den eksisterende skolebygning skal der desuden etableres nye udearealer for skolen.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 10. september til den 10. november 2015. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 10. november 2015.

Borgermøde

Københavns Kommune inviterer til borgermøde tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 19-21 på Grøndalsvængets Skole, i lærerværelset på 1. sal.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 8. oktober 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.