Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Gammel Køge Landevej i høring

04.12.2018
  • Luftfoto over lokalplanområdet Gammel Køge Landevej
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Gammel Køge Landevej med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 29. januar 2019

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. november 2018 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Forslaget vil muliggøre nyt kontorbyggeri med mulighed for butikker på op til ca. 26.800 m2 på ejendommen Gammel Køge Landevej 59-65.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 4. december 2018 til og med den 29. januar 2019. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 29. januar 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2, 2500 Valby

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 2. januar 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.