Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Frihedsmuseet i høring

23.11.2015
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Frihedsmuseet
Forslag til lokalplan Frihedsmuseet er i høring indtil den 21. januar 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. november 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et nyt frihedsmuseum på det sted, hvor det tidligere Frihedsmuseum lå frem til branden den 28. april 2013. 

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 23. november 2015 til den 21. januar 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 21. januar 2016.

Borgermøde

Københavns Kommune og Indre By Lokaludvalg inviterer i samarbejde med Nationalmuseet og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget mandag den 7. december 2015, kl. 19.30 – 21.45 i Nationalmuseets 'Festsal', Ny Vestergade 10, 1471 København K.

Der vil fra kl. 18.00 - 19.15 være lejlighed til at se særudstillingen 'De Hvide Busser'. Gratis omvisning kl. 18.00 og 18.35.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Allé 19

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 21. december 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.