Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Fremtidens Sølund i høring

07.07.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Fremtidens Sølund
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Fremtidens Sølund er i høring indtil den 26. september 2016

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Forslaget vil gøre det muligt at opføre en bebyggelse, som indeholder plejecenter, ungdomsboliger, seniorboliger og en daginstitution i området.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 7. juli 2016 til og med den 26. september 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 26. september 2016.

Borgermøde

Københavns kommune og Nørrebro Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget. Mødet afholdes tirsdag den 13. september 2016, kl. 19-21 på Sølund, Ryesgade 20, 2200 København N.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V
  • Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5, 2200 København N

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 4. august 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.