Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Fodboldcenter tillæg 1 til lokalplan nr. 136 i høring

24.06.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Kløverparken tillæg 1
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 136 Kløverparken er i høring indtil den 18. september 2016

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 20. juni 2016 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Forslaget vil muliggøre et fodboldcenter på Kløvermarksvej 70.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 24. juni 2016 til den 18. september 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 18. september 2016.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 22. juli 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt