Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag F.L. Smidt II tillæg 2 i høring

21.05.2015
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 391 F.L. Smidth II med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 17. august 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 30. april 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og De Forenede Ejendomsselskaber A/S

Lokalplantillægget skal danne baggrund for opførelse af en tæt boligbebyggelse med serviceerhverv mellem de gamle industrihaller og Gammel Køge Landevej, samt ungdomsboliger ved Ib Schønbergs Allé.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 21. maj til den 17. august 2015. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 17. august 2015.

Borgermøde

Der vil blive afholdt et borgermøde om planforslagene i ”Marketenderiet”, Kirsten Walthers Vej 5, 2500 Valby.
Mødet foregår torsdag den 24. juni 2015 kl. 19-21.

Trykt læseeksemplar

I høringsperioden vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 18. juni 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.