Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Fisketorvet tillæg 2 i høring

29.06.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Fisketorvet
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 202 Fisketorvet med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 26. september 2017.

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Fisketorvet Shopping Center

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at udvide butikscentret Fisketorvet samt forpladsen til metrostationen.

Offentlig høring

Planforslagene og miljørapporten er i offentlig høring fra den 29. juni til den 26. september 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 26. september 2017.

Borgermøde

Københavns kommune og Vesterbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, mandag den 11. september 2017 kl. 19-21. Mødet afholdes i kantinen på Fisketorvet, Plan 0 (Indgang ved siden af Fitness.dk), Havneholmen 5, 1561 København V  

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4, 1758 København V

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.