Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Faste Batteri III i høring

03.09.2015
Forslag til lokalplan Faste Batteri III er i høring indtil den 30. oktober 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 20. august 2015 at sende følgende i offentlig høring:

 • Forslag til lokalplan
 • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
 • Udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Batteriet K/S
 • Udkast til partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og Batteriet K/S

Lokalplanen muliggør byudvikling af området langs Njalsgade mellem Amagerfælledvej og Ørestads Boulevard inklusiv fortidsmindet Faste Batteri. Grundejeren ønsker at opføre ny bebyggelse til boliger og serviceerhverv, herunder butikker samt mulighed for en kulturfunktion og institutioner.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 3. september til den 30. oktober 2015. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 30. oktober 2015.

Borgermøde

Københavns Kommune og Amager Vest Lokaludvalg inviterer til borgermøde og byvandring tirsdag den 29. september 2015.

 • Byvandringen starter kl. 18.00 fra Islands Brygge metrostation.
 • Borgermødet starter kl. 19.00 i Teknik- og Miljøforvaltningen, Mødecenteret 1. sal, Njalsgade 13, 2300 København S

Trykt læseeksemplar

I høringsperioden vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
 • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
 • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
 • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
 • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
 • Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.