Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Enghave Stationsområde i høring

12.10.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Enghave Stationsområde
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Enghave Stationsområde er i høring indtil den 14. december 2016

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. september 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Forslaget vil muliggøre opførelse af plejeboliger, en børneinstitution og en nærgenbrugsstation ved Enghave Station/Sønder Boulevard/Enghavevej på Vesterbro. 

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 12. oktober 2016 til den 14. december 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 14. december 2016.

 

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Vesterbro Bibliotek/Kulturanstalten, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 9. november 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.