Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Enghave Brygge tillæg nr. 2 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg i høring

10.10.2017
  • Foto af lokalplanområdet ved Enghave Brygge
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 12. december 2017

Københavns Borgerrepræsentation har den 21. september 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanforslagene vil muliggøre serviceerhverv i tre ejendomme ved H.C. Ørstedværket

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 10. oktober 2017 til den 12. december 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 12. december 2017.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1169 København K
  • Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 7. november 2017 4 uger fra offentliggørelsesdatoen kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.