Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Enghave Brygge tillæg 1 i høring

14.06.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Enghave Brygge tillæg 1
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan Enghave Brygge er i høring indtil den 6. september 2016

Teknik- og Miljøudvalget har den 30. maj 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 494 Enghave Brygge

Forslaget vil ændre bebyggelsesplanen for område IV, så der bliver mulighed for at bygge 17.000 m2, som fastsat i lokalplanen.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 14. juni 2016 til den 6. september 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 6. september 2016.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Vesterbro Bibliotek/Kulturanstalten, Lyrskovgade 4, 1758 København V
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 11. juli 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.