Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Elværksgrunden tillæg 2 i høring

02.05.2017
  • Luftfoto over lokalplanområdet Elværksgrunden
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 2 lokalplan Elværksgrunden er i høring indtil den 30. juni 2017

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 27. marts 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Bygherre ønsker at etablere hotel på adressen Adelgade 16/Borgergade 13.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 2. maj 2017 til den 30. juni 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 30. juni 2017.

Borgermøde

Københavns Kommune Indre By Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, onsdag den 17. maj 2017 kl. 19-21. Mødet afholdes i i Wakeup Copenhagen, Borgergade 9.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 30. maj 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.