Lokalplanforslag Den Hvide Kødby samt forslag til kommuneplantillæg er i høring

07.12.2017
  • Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Den Hvide Kødby med forslag til kommuneplantillæg og miljørapport er i høring indtil den 1. februar 2018

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. november 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lokalplanen fastlægger rammer for udviklingen af Den Hvide Kødby, herunder overordnede rammer for nyt skole- og erhvervsbyggeri på 17.000 m2.

Offentlig høring

Planforslagene og miljørapporten er i offentlig høring fra den 7. december 2017 til den 1. februar 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 1. februar 2018.

Borgermøde

Københavns Kommune og Vesterbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde torsdag den 11. januar 2018 kl. 19-21 på Rysensteen Gymnasium, Flæsketorvet 60, 1. sal, 1711 København V.

Mødet indledes med en byvandring i området. Mødested kl. 18.15 ved Halmtorvet 15. 

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4, 1758 København V

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.