Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag for del af Carlsbergområdet i høring indtil 5. februar 2014

10.12.2013
Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. november 2013 

  • Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II.

Lokalplantillægget vil muliggøre etablering af et erhvervsdomicil op til 4.500 m² og fastlægger den bevaringsværdige villa, Carlsberghus, til boligformål. Den eksisterende have åbnes for offentligheden, og der etableres en eller flere stiforbindelser på tværs af grunden.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra den 11. december 2013 til den 5. februar 2014

Her kan du se materialet:

Indtil den 5. februar 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19
  • Kulturanstalten Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet.

På hjemmesiden kan du se og hente forslaget, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dk
Postadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til lokalplantillægget skal være kommunen i hænde senest den 5. februar 2014.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at lokalplantillægget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). I lokalplantillægget står der mere om baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 8. januar 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Bydesign, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.