Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Damhusengens Skole i høring

01.10.2018
  • luftfoto over lokalplanområdet
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Damhusengens Skole er i høring indtil den 26. november 2018

Teknik- og Miljøudvalget har den 17. september 2018 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af skolen og fritidshjemmet samt opførelse af en daginstitution.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 1. oktober 2018 til den 26. november 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 26. november 2018.

Borgermøde

24. oktober 2018 kl. 19-21.

Københavns Kommune og Vanløse Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19-21. Mødet afholdes i Tumlesalen på Vanløse Skole.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 29. oktober 2018 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt