Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Cirkelbroen

15.07.2014
Planforslag for Cirkelbroen i høring indtil 30. september 2014

Borgerrepræsentationen vedtog den 18. juni 2014 

  • Forslag til lokalplan
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Planerne gør det muligt, at etablere en cykel- gangbro over Christianshavns Kanal ved havnepromenaden og kanalens udmunding i Inderhavnen ved Applebys Plads.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 15. juli til den 30. september 2014

Her kan du se materialet

Til og med den 30.09.2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53
  • Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15

planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiden kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger. Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk
Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.
Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget og miljørapporten skal være kommunen i hænde senest den 30. september 2014

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.