Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Christiansholm i høring

23.11.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Christiansholm
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Christiansholm med forslag til kommuneplantillæg og miljørapport er i høring indtil den 26. januar 2017.

Københavns Borgerrepræsentation har den 10. november 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Udkast til partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og By & Havn

Lokalplanen skal gøre det muligt at skabe byudvikling på Christiansholm med boliger, publikumsorienteret serviceerhverv og offentlige faciliteter, herunder et svømmeanlæg.

Offentlig høring

Planforslagene og miljørapporten er i offentlig høring fra den 23. november 2016 til den 26. januar 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 26. januar 2016.

Borgermøde

Københavns Kommune og Christianshavns- og Indre By Lokaludvalg inviterer til borgermøde i Arkitektskolens Auditorium 6, Danneskiold-Samsøes allé 51, 1435 København K.
Mødet finder sted onsdag den 7. december, kl. 18.00.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53, 1420 København K

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.