Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Carlsberg II tillæg 6 i høring

30.06.2016
  • Luftfoto af området for tillæg 6 til lokalplan 432
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 26. september 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2016 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til tillæg til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Med planerne muliggøres boliger og erhverv i Carlsberg Byen med op til op til 353.000 m2, heraf 19.000 i bevaringsværdig og fredet bebyggelse, som genanvendes. Det nye byområde vil overvejende bestå af karréer samt otte højhuse. 

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 30. juni til den 26. september 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 26. september 2016.

Borgermøde

Københavns Kommune og Vesterbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde tirsdag den 30. august 2016 kl. 19-21 i Carlsberg Byens lokaler, Olivia Hansens Gade 2.  Mødet indledes med en byvandring i området. Mødested kl. 18.15 af hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Vesterfælledvej.

Inden borgermødet fremviser Carlsberg Byen P/S en model af det kommende byggeri i Carlsberg Byens showroom, Maskincentralen, Pasteursvej 7, fra kl. 17.30-18.10.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Valby Bibliotek,  Annexstræde 2,  2500 Valby
  • Kulturanstalten - Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4, 1758 København V
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 28. juli 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.