Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Carlsberg II tillæg 5 i supplerende høring

29.05.2015
Forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan 432 Carlsberg II er i høring indtil den 19. juni 2015

Ved den offentlige høring fra den 22. januar til den 7. april 2015 har kommunen modtaget en række henvendelser, som betyder, at lokalplanforslaget er ændret. Ændringerne har en sådan karakter, at lokalplanforslaget sendes i supplerende høring.

Lokalplanforslaget er i supplerende høring fra den 29. maj til og med den 19. juni 2015.

I kommunens høringsportal kan du se og hente forslaget og indsende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk. Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66. Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 19. juni 2015.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.