Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Carlsberg II tillæg 5

05.02.2015
Forslag til tillæg 5 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II er i høring indtil den 7. april 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. januar 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Carlsberg A/S ønsker at opføre et nyt hovedsæde i Carl Jacobsens Have med plads til mellem 400 og 550 medarbejdere. For at muliggøre nyt byggeri udarbejdes byggeretsgivende lokalplantillæg med detaljerede bestemmelser.

Lokalplantillægget udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanen.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 5. februar til den 7. april 2015

Læs materialet og indsend høringssvar i kommunens høringsportal. 

Desuden kan materialet fås ved henvendelse til Center for Byplanlægning.

Dine bemærkninger til planforslaget skal være kommunen i hænde senest den 7. april 2015.

Borgermøde

Der vil blive afholdt byvandring og borgermøde om planforslaget på Carlsberg. Det finder sted onsdag den 25. februar kl. 17-19.
Byvandring starter kl. 17 ved ’Gærtårnet’ på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Valby Langgade. Herefter er der borgermøde (cirka kl. 17:30-19:00) i Carlsberg Museet, Ny Carlsberg Vej 107.

I høringsperioden vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2
  • Kulturanstalten Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).

I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport. Indtil den 7. april 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Se klagevejledningen her

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.