Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Camping på Amager Fælled i høring

12.05.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Camping på Amager Fælled
Forslag til lokalplan Camping på Amager Fælled er i høring indtil den 7. august 2016

Borgerrepræsentationen har den 28. april 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en campingplads med høj kvalitet på Amager Fælled ved vandrehjemmet i cykelafstand til Københavns centrum. Baggrunden er, at Bellahøj Camping, som i dag er Københavns eneste campingplads, vurderes kun at have begrænsede muligheder for modernisering og kvalitetsløft.

I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget, offentliggøres Københavns Kommunes Turistpolitiske redegørelse (jf. planlovens § 5b), der ligeledes er godkendt i Borgerrepræsentationen den 28. april 2016.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 12. maj 2016 til den 7. august 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 7. august 2016.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget, den turistpolitiske redegørelse og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV
  • Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19, 2300 København

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.