Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Bro ved Vester Voldgade i supplerende høring

16.02.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Bro ved Vester Voldgade
Forslag til lokalplan Bro ved Vester Voldgade er i supplerende høring indtil den 1. marts 2016.

Ved den offentlige høring fra den 10. december 2015 til den 4. februar 2016 har kommunen modtaget en række henvendelser, som betyder, at planforslaget er ændret. Ændringerne har en sådan karakter, at planforslaget sendes i supplerende høring.

Planforslaget er i supplerende høring fra den 16. februar til den 1. marts 2016.

I kommunens høringsportal kan du se og hente ændringsforslaget og indsende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk. Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66. Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 1. marts 2016.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.