Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Bro ved Vester Voldgade i høring

10.12.2015
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Bro ved Vester Voldgade
Forslag til lokalplan Bro ved Vester Voldgade er i høring indtil den 4. februar 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 26. november 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

​Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere en bro med en offentligt tilgængelig stiforbindelse over Inderhavnen fra Vester Voldgade til Langebrogade. 

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 10. december 2015 til den 4. februar 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 4. februar 2016.

Borgermøde

Realdania inviterer til borgermøde om planforslaget i Fæstningens Materialgård på Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K. Mødet foregår onsdag den 13. januar 2015 kl. 19.00-21.00.

Vinderforslaget og de øvrige 4 broforslag er udstillet samme sted den 13. og 14. januar kl. 14.00-18.00.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.