Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Borgmestervangen i høring

11.06.2015
 • Luftfoto af lokalplanområdet ved Borgmestervangen
Forslag til lokalplan Borgmestervangen med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 20. august 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. maj 2015 at sende følgende i offentlig høring:

 • Forslag til lokalplan
 • Forslag til kommuneplantillæg
 • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
 • Udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Danica Ejendomsselskab ApS

Der er udkast til udbygningsaftale om bygherrens bidrag til etablering af byrum udenfor lokalplanområdet.

Planerne gør det muligt at opføre ca. 510 studieboliger på det tidligere DSB-areal. Studieboligerne placeres dels i et højhus og dels i fem punkthuse og et etagehus på Borgmestervangen, Nørrebro. Bebyggelsens base er sammenhængende i stueplan, hvor der placeres butikker, café samt parkering.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 11. juni til den 20. august 2015. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 20. august 2015.

Borgermøde

Københavns kommune afholder med deltagelse af Nørrebro lokaludvalg borgermøde mandag d. 22. juni k. 19-21 i kantinen på skolen Heimdalsgade 29, Nørrebro. På mødet vil studieboligprojektet blive præsenteret, og der er mulighed for at drøfte lokalplanen ved mindre bordgrupper.

Trykt læseeksemplar

I høringsperioden vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
 • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
 • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
 • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
 • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
 • Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8b

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.