Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Applebys Plads karréen i høring

02.09.2015
Forslag til lokalplan Applebys Plads karréen er i høring indtil den 28. oktober 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 20. august 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Formålet med lokalplanen er at muliggøre nybyggeri til boliger i Applebys Plads karréen og langs Langebrogade samt husbåde langs Christianshavns Kanal. Desuden muliggøres publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen for ejendommene langs Inderhavnen og Christianshavns Kanal.

Lokalplanen vil erstatte lokalplan nr. 186 Langebrogade.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 2. september til den 28. oktober 2015. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 28. oktober 2015.

Borgermøde

Københavns Kommune og Christianshavns Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget. Mødet finder sted torsdag den 24. september kl. 19 – 21, Applebys Plads 5, 1411 København K. 

Trykt læseeksemplar

I høringsperioden vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 29. september 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.